OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stadnina Koni Białogóra Tartak W. Piaśnica Bogusław Pietraszek, ul. Bałtycka 2, 84-113 Białogóra, NIP 5870000251, REGON 190539846, e-mail: info@stadninabialogora.pl, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

 

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji pobytu naszych gości i świadczenia usług wynikających z naszej oferty w ramach prowadzenia Stadniny Koni Białogóra,
 2. pozyskane dane osobowe są przetwarzane przez czas do tego niezbędny i konieczny w celu organizacji pobytu gości, w tym m.in. rezerwacji pobytu, zameldowania, wystawienia paragonów, faktur, sprzedaży towaru i jego dostawy, tj. w celach związanych z realizacją umów, wykonania ciążących na administratorze obowiązków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 3. podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania umów,
 4. odane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 5. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 6. dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umów, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, zatarcia skazania w przypadku postępowań karnych oraz do czasu wypełnienia innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 8. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia I usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 9. w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
 11. może Pan/Pani skontaktować się z Stadnina Koni Białogóra Tartak W. Piaśnica Bogusław Pietraszekw sprawie ochrony danych pod adresem: info@stadninabialogora.pl.

Bania służy procesowi odnowy biologicznej, podobnie jak sauna. Jednak bania ma w sobie urok tradycyjnych syberyjskich rytuałów połączonych z kąpielą w zimnej wodzie.

Bania mieści się w drewnianym domku z dwoma izbami. W jednym znajduje się piec opalany drewnem i ławki do siedzenia lub leżenia. Drugie pomieszczenia to pokój wypoczynkowy z fotelami.

Do bani przychodzi się podczas rozpalania ognia w piecu. Czekając na kąpiel, pije się gorące ziołowe herbaty z samowara np. szałwię libańską.

Gdy kamienie na piecu rozgrzeją się do temperatury 80-90 st. C., zostają polane wodą, a to podnosi wilgotność powietrza i temperaturę. Ciało chłoszcze się witkami brzozowymi, co powoduje dodatkowe ukrwienie skóry i ma działanie odkażające. Zalecane są trzy seanse po 10-15 min. Po każdym z nich pływa się w żywej wodzie borowinowej.