fbpx

Regulamin

REGULAMIN

korzystania z normobarii „Kuźnia” przy Stadninie Koni Białogóra

Każda osoba przebywająca w komorze normobarycznej „Kuźnia” zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wykonywania poleceń personelu.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy obiektu normobaria „Kuźnia” (zw. dalej. „Kuźnia”) przy Stadninie Koni Białogóra i został opracowany w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników korzystających z „Kuźni”.
 2. Właścicielem obiektu jest Stadnina Koni Białogóra, Bogusław Pietraszek,
  Bałtycka 2, 84-113 Białogóra, NIP:5870000251, REGON: 190539846
 3. Przed wejściem do normobarii osoba korzystająca zapoznaje się z przeciwwskazaniami opisanymi zarówno na stronie internetowej https://stadninabialogora.pl/, jak i w innych źródłach merytorycznych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości konsultuje to z właściwym lekarzem lub fizjoterapeutą.
 4. Każda osoba korzysta z „Kuźni” na własną odpowiedzialność i w razie wystąpienia nieprzewidzianych konsekwencji zdrowotnych, czy urazów podczas treningu wewnątrz obiektu, nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela obiektu.
 5. Każdorazowo przed wejściem do „Kuźni” należy powiadomić personel o swoim stanie zdrowia.
 6. Osoby z infekcjami górnych dróg oddechowych bądź z chorobami mogącymi wywołać zakażenie u innych osób przebywających w środku „Kuźni” nie mogą korzystać z obiektu.
 7. Zabrania się korzystania z normobarii osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, silnych lekarstw, bądź innych substancji i czynników mogących mieć negatywny wpływ na świadomość i zdolność reakcji.
 8. Zaleca się stosowanie odpowiednich ubrań i obuwia adekwatnych do czynności wykonywanych w normobarii (trening, rehabilitacja, relaks)
 9. Z normobarii należy korzystać przy zachowaniu norm higienicznych.
 10. Wejście i wyjście z normobarii odbywa się przy bezpośrednim udziale i asyście personelu. Terminy wejść ustalane są z obsługą.
 11. Osoby umówione na konkretny termin zobowiązane są do przybycia najpóźniej 10 minut przed planowym wejściem do normobarii. Spóźnienie skutkuje utratą rezerwacji.
 12. Wewnątrz obiektu obowiązuje zasada poszanowania spokoju i komfortu wszystkich użytkowników.
 13. Zabrania się spożywania pokarmów i napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, a także palenia tytoniu z e-papierosami łącznie.
 14. Zabrania się dotykania i jakiegokolwiek ingerowania w pracę urządzeń i aparatury „Kuźni” pod karą grzywny adekwatna do strat mogących wystąpić wskutek takiego zachowania.
 15. Kategorycznie zabrania się korzystania z otwartego ognia oraz jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów itp. mogących wywołać iskrzenie bądź zapłon pod karą grzywny adekwatną do strat mogących wystąpić wskutek takiego zachowania.
 16. Użytkownicy korzystają z trenażerów sportowych oraz innych urządzeń do treningu, rehabilitacji i relaksu zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
 17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie urządzeń i wyposażenia „Kuźni” w przypadku korzystania z nich niezgodnie z Regulaminem i przeznaczeniem.
 18. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą przebywać w normobarii pod opieką i za zgodą dorosłych opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do zapoznania i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz znajomości przeciwwskazań do odbycia sesji w normobarii.
 19. Opiekunowie osób nieletnich ponoszą za nich pełną odpowiedzialność. Wszystkie zniszczenia i straty spowodowane przez nieletnich pokrywają finansowo ich opiekunowie.
 20. Podczas sesji kontakt z personelem odbywa się za pośrednictwem domofonu.
 21. W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia normobarii należy powiadomić personel (za pomocą domofonu lub w ostateczności należy użyć przycisku awaryjnego znajdującego się w normobarii. Nastąpi wówczas rozszczelnienie komory i automatyczne otwarcie śluzy.
 22. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego skutkuje grzywną w wysokości 4000 złotych związaną z kosztami ponownego napełnienia komory.
 23. W normobarii jest zainstalowany monitoring dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników normobarii. Dane z monitoringu są wykorzystywane tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i realizacji zapisów niniejszego Regulaminu.
 24. Zabrania się wprowadzania zwierząt do normobarii.
 25. Personel może nakazać założenie maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk, czy innych czynności związanych z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19.
 26. Wejście do normobarii „Kuźnia” jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 27. Personel normobarii ma prawo odmówić wejścia do obiektu w przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, bądź w innych sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, naruszenie zasad kulturalnego zachowania bądź naruszać prawo.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umów o świadczenie usług sesji normobarycznych w normobarii „Kuźnia”. 

Scroll to Top